Creixement personal

Què és el creixement personal?

La vida és una evolució constant. Anem canviant a mida que ens fem grans. Les nostres prioritats, els nostres objectius, els nostres desitjos, son diferents segons en quina etapa de la vida ens trobem.

El pas d’una etapa de la vida a una altra (de l’adolescència a la joventut, d’aquesta a l’edat adulta, etc) ens pot provocar una crisi existencial, en la qual ens qüestionem què estem fent amb la nostra vida, a quin lloc ens trobem, cap a on volem anar,..

Aquesta crisi, pot ser que la anem resolent nosaltres sols com a part de la nostra evolució o pot ser que es converteixi en una gran crisi, que ens sembla que no tingui sortida.

Com ens ajuda la teràpia de creixement personal

La teràpia de creixement personal ens ajuda a:
• Revisar el nostre passat.
• Analitzar les decisions que ens van influir al passat i que ens segueixen influït aquí i ara.
• Conèixer el nostre “guió de vida”: analitzar si allò que s’espera de mi, és realment el que jo vull per a mi.
• Prendre consciència de com actuem davant els altres, i com això influeix en les nostres relacions.
• Reconèixer quines emocions reprimim, quines utilitzem de manera adequada i quines fem servir en excés.
• Aprendre a distingir entre emocions reals i emocions “tapadora”.
• En definitiva, conèixer-nos a nosaltres mateixos per a encaminar-nos millor en el procés de creixement personal.

Quan es necessita seguir un procés de creixement personal

La necessitat de seguir un procés de creixement personal amb ajut d’un terapèuta, pot sorgir a partir d’un canvi important en la vida (separació, mort d’algú proper...), en les etapes evolutives (pas de la joventut a l’edat adulta, anar a viure en parella, crisi dels 40, jubilació...) o bé simplement perquè volem conèixe’ns millor a nosaltres mateixos.

Origens de la teràpia de creixement personal

Aquest tipus de teràpia s’engloba dins de les teràpies anomenades humanistes. Sorgeix als Estats Units als anys 50 i 60, de la mà d’Abraham Maslow, entre d’altres.

Abraham Maslow parla de les necessitats humanes. En el seu estudi principal, estableix una jerarquia de les necessitats en forma de piràmide. A baix, estan les necessitats fisiològiques i de seguretat. Al mig, les de pertinença al grup i les d’estima. Un cop s’han aconseguit cobrir aquestes necessitats, l’ésser humà tendirà a lo que ell anomena l’autorrealització, que seria “anar més enllà” en la recerca de la felicitat: treballar en allò que m’omple, buscar un sentit a la vida, trobar-me bé amb mi mateix, trascendir de mi mateix en “comunió” amb els altres, etc.


Pilar Morey Bulbena
Telf.:    605 52 52 81

Entrades populars